Moms på Tictail

Här beskriver vi steg för steg hur du anger dina momsinställningar på Tictail. Vi har delat in artikeln i fem avsnitt:

  1. Måste jag betala moms?
  2. Hur väljer jag momssats?
  3. Kan jag ha flera momssatser i min butik?
  4. Ska jag inkludera moms i mina priser?
  5. Hur beräknar Tictail moms?


1. Måste jag betala moms?
Ja. Vi rekommenderar att du följer skattelagstiftningen och reglerna i ditt land när du öppnar butik. Som butiksägare är du ansvarig för att betala moms. Ta reda på momsreglerna i ditt land för din typ av verksamhet och ändra momsinställningarna för din butik på lämpligt sätt. 

2. Hur väljer jag momssats?

1. Ta reda på din momssats genom att välja Frakt & Juridik.2. Under Moms tillämpas i anger du om momssatsen ska gälla i ditt land, i din region eller för hela världen. Här ska du också ange om momsen är inräknad i produktpriserna och om du vill tillämpa momssatsen på fraktavgifterna. 3. Kan jag ha flera momssatser i min butik?

Tyvärr kan du inte ha fler än en momssats i din butik. Ett sätt att lösa det är att öppna flera butiker med olika momssatser och länka dem till varandra på en målsida i eller i navigeringsfältet. Vi är medvetna om att detta inte är en perfekt lösning och arbetar på att skapa en mer flexibel momsstruktur.

4. Ska jag inkludera moms i mina priser?
Du väljer själv om du vill inkludera momsen eller inte i dina produktpriser.

Att inkludera momsen i priserna är ofta att föredra ur kundernas synvinkel eftersom priset som gäller då är det som visas i din butik. Risken är därför mindre att de lämnar din butik när de ser beloppet med momsen tillagd i kassan. Tänk bara på att använda den rätta momssatsen när du beräknar dina produktpriser så att du får den vinst du har rätt till. Om du väljer att inte räkna in momsen i priserna och inaktiverar det alternativet beräknas momsen och läggs till ovanpå totalsumman för artiklar och leverans.

Tänk på kunderna när du bestämmer dig för hur du ska göra. Kunder i Europa förväntar sig till exempel att se priserna med momsen inkluderad medan amerikaner oftare räknar med att momsen läggs till ovanpå produktpriset.

5. Hur beräknar Tictail moms?
Tictail beräknar momsen på två olika sätt beroende på om du tar med den i dina priser eller inte. Om du inkluderar momsen i priserna beräknar vi den enligt följande formel: moms = pris - pris / (1 + momssats). Om du inte inkluderar momsen i priserna beräknar vi den enligt följande formel: moms = pris * momssats.

Ett exempel:
Anta att du säljer en tavla för 100 USD och att momssatsen är 25 %. Om du inkluderar momsen i priset använder Tictail formeln ovan och beräknar att 20 av 100 USD avsätts för moms (100 - 100 / 1,25). Observera att kunden fortfarande betalar 100 USD för tavlan. Om du däremot inte inkluderar momsen i priset beräknar Tictail att 25 USD måste läggas till (100 * 0,25) för moms och kunden betalar då 125 USD för din tavla.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan