Vad innebär det att en beställning är ”väntande”?

En beställning märks som väntande när den måste undergå granskning innan beloppet kan överföras. Antingen måste du själv göra en manuell granskning eller så utför betalningstjänsten, till exempel PayPal eller Klarna, den åt dig.

Det är mycket viktigt att du aldrig levererar en beställning som är märkt som väntande, eftersom pengarna ännu inte har satts in på ditt konto.

Nedan hittar du alla anledningar till att en beställning kan vara väntande samt de åtgärder du måste vidta för att lösa problemet.

Paypal säger: Du måste registrera ett konto eller bekräfta e-postadressen i ditt konto

Det finns två anledningar till att du ser det här meddelandet i din beställning:

1. E-postadressen som du har angett i Betalningar > PayPal överensstämmer inte med något PayPal-konto. Om du inte har ett PayPal-konto ännu kan du skapa ett inom 30 dagar efter försäljningen, så överförs beloppet till dig. Om du helt enkelt har stavat fel i e-postadressen reserverar vi beloppet på ett konto under den felaktiga e-postadressen. I det fallet måste du kontakta PayPal direkt och be dem överföra pengarna till rätt konto.

2. Om du redan har ett konto och har kontrollerat stavningen en extra gång måste du bekräfta din e-postadress hos PayPal. Innan du kan börja ta emot pengar måste du bekräfta att du äger e-postadressen som du använde när du registrerade dig hos PayPal.

Viktigt! Om du inte skapar ett PayPal-konto och/eller bekräftar din e-postadress inom 30 dagar återbetalas pengarna till kunden.


PayPal säger: Du måste verifiera ditt konto

Innan du kan ta emot pengarna måste du verifiera ditt PayPal-konto. Det kan du göra på din kontosida hos PayPal.


PayPal säger: Leveransadressen har inte bekräftats

PayPal kunde inte bekräfta din kunds leveransadress i kassan. Du måste granska beställningen manuellt i ditt PayPal-konto.

Du kan aktivera eller inaktivera den här funktionen i dina PayPal-inställningar. Mer information om funktionen finns här: https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Marketing/general/ShippingAddress-outside


PayPal säger: Väntar på banktransaktion

Dina kunder kan betala direkt via sitt bankkonto hos PayPal. Detta kan dock medföra att det tar några extra dagar innan beloppet kan överföras till ditt konto.

I det här fallet behöver du inte göra något alls. När pengarna har överförts bearbetas beställningen automatiskt och märks som betald.


PayPal säger: Inget konto har konfigurerats för uttag

Om du skapade ett konto i ett annat land än USA kräver PayPal att du uppger dina bankuppgifter inför framtida uttag. Fram till dess måste du granska alla beställningar manuellt i ditt PayPal-konto.


PayPal säger: Du måste godkänna valutaomräkningen

Ditt PayPal-konto godkänner inte automatiskt alla valutor. I ditt fall måste du granska beställningen och den valutakurs som används.

Ändra dina inställningar så att alla giltiga valutor godkänns i ditt PayPal-konto.

PayPal säger: Vi utför en riskbedömning

PayPal har identifierat en risk för bedrägeri och måste granska beställningen innan transaktionen godkänns. Du informeras om resultatet av granskningen.


PayPal säger: Vi utför en regelmässig granskning

PayPal måste granska beställningen för att säkerställa att den uppfyller regelmässiga krav innan transaktionen godkänns. Granskningen tar 24–72 timmar.


PayPal säger: Kontakta oss för mer information

PayPal kan komma att granska beställningar av en mängd olika anledningar. Vi rekommenderar att du kontaktar deras kundservice för att få mer information om din aktuella beställning.

Klarna

När en Klarna-beställning är märkt som väntande innebär det att Klarna utför en manuell granskning av beställningen. När de har godkänt eller avvisat transaktionen får du automatiskt ett meddelande om beställningens status.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan