Skapa en egen domän

Den här funktionen ingår i Tictail Plus.

Anpassa din egen butik med en egen domän! Genom att skapa en egen domän kan du ersätta Tictails standarddomän (myshop.tictail.com) med din egen domän (myshop.com).

Innehåll

Konfigurera din egen domän

Innan du kan koppla en egen domän till din Tictail-butik måste du konfigurera den hos en domännamnsregistrator. Om du inte redan äger en domän kan du köpa en förkonfigurerad domän och hoppa över det här steget.
 
Hur domänen ska konfigureras beror på vilken typ av domän du vill koppla:
 
1. Om du vill koppla en underdomän (till exempel shop.myshop.com eller www.myshop.com) till din Tictail-butik måste du skapa en CNAME-posthos domännamnsregistratorn. Ange din CNAME-post till: domains.tictail.com. (observera den avslutande punkten).
 
2. Om du vill koppla en domän utan en underdomän (till exempel myshop.com) måste du skapa en A-post hos domännamnsregistratorn. Ange din A-post till: 46.137.181.142
 
3. Klart! Följ stegen i Koppla din egen domän för anvisningar om hur du kopplar din domän till din Tictail-butik.

Koppla din egen domän

1. Öppna kontrollpanelen på webbplatsen, leta reda på appen för egen domän och klicka på Lägg till domän.

1.jpg

2. Ange domänen som du vill koppla. Om du inte redan äger en domän kan du köpa en förkonfigurerad domän.

2.jpg
 
3. Beroende på om du har konfigurerat domänen korrekt kanske du ser ett meddelande som det nedan. Om du har följt stegen i Konfigurera din egen domän och fortfarande ser meddelandet nedan kan du vänta några timmar och sedan försöka lägga till domänen igen. Ibland dröjer det en stund innan nykonfigurerade domäner har registrerats .

3.jpg
 
4. Om domänen har konfigurerats korrekt visas den i listan med domäner.

4.jpg

Köpa en förkonfigurerad domän

Om du inte redan äger en domän kan du köpa en förkonfigurerad domän via vår domänpartner iwantmyname.com. Så här går det till:
 
1. Öppna kontrollpanelen på webbplatsen, leta reda på appen för egen domän och klicka på Lägg till domän.

1.jpg
 
2. Klicka på Köp en förkonfigurerad egen domän. Du leds då till vår domänpartner iwantmyname.

5.jpg
 
3. Sök efter domännamnet du vill använda.

6.jpg
 
4. Det visas en lista med tillgängliga domännamn. När du har hittat ett namn som passar din butik klickar du på det och fortsätter till kassan.

7.jpg
 
5. När du har slutfört kassaåtgärden ska du konfigurera din nya domän. Följ stegen i Koppla din egen domän för anvisningar om hur du kopplar din nya domän till din Tictail-butik.

Iframes

Tictail tillåter inte att du använder iframes i din egen Tictail-butik. Vissa DNS-domännamnsregistratorer kan tillåta eller till och med rekommendera dig att ställa in en iframe och peka den mot din Tictail-butik. Detta är inte samma sak som att koppla en egen domän direkt till din butik och ger en sämre användarupplevelse, sämre resultat och negativa följder för säkerheten för dig och dina kunder.Därför vare sig tillåter eller rekommenderar vi detta.

Ordlista

A-post
En DNS-post som pekar en domän (myshop.com) direkt mot en IP-adress (1.2.3.4). När du konfigurerar en domän utan en underdomän (till exempel myshop.com) måste du skapa en A-post hos domännamnsregistratorn.
Toppdomän En domän som inte är en underdomän, som myshop.com eller myshop.co.uk.
CNAME-post Ett DNS-postalias för en annan domän. När du konfigurerar en underdomän som ska användas på Tictail (till exempel www.myshop.com eller shop.myshop.com) skapar du en CNAME-post hos domännamnsregistratorn.
DNS Det globala system som tar en domän (till exempel google.com eller myshop.com) och konverterar den till en IP-adress (som 1.2.3.4). En webbläsare tar en domän, söker efter IP-adressen på DNS-servrar och ansluter till IP-adressen för att hämta sidan.
Domännamnsregistrator
Ett företag som hanterar registreringen av domännamn (till exempel myshop.com). Om du har köpt en domän från en annan domännamnsregistrator än Tictails domänpartner måste du be registratorn konfigurera din domän innan du kopplar den till din Tictail-butik.
HTTP HTTP är det protokoll som webbläsare använder för att ansluta till webbplatser. HTTP är okrypterat som standard, men du kan lägga till ett säkerhetslager som gör om HTTP till HTTPS. Det finns två versioner av HTTP: v1.1 och v2 (kallas ibland HTTP/2). v2 innehåller flera kapacitetsförbättringar men stöds inte av alla webbläsare. Alla Tictail-sidor som visas via HTTPS är tillgängliga via både HTTP v1.1 och HTTP v2.
HTTPS HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) är ett extra krypterings- och autentiseringslager som läggs till i standardwebbprotokollet HTTP. HTTPS säkerställer att data som skickas till och från din webbplats är krypterade och säkra. Det informerar också webbläsare och användare om att de har kommit till den rätta webbplatsen. Du kan se HTTPS-statusen för dina kopplade domäner i appen för egen domän. Din domän kan ha något av följande HTTPS-statusvärden: 

Säker Vi har genererat ett HTTPS-certifikat för domänen och HTTPS är aktiverat. Du kan nu omdirigera alla trafik till din butik så att den går via HTTPS.

Väntande Vi bearbetar din domän och genererar ett certifikat för den. Detta tar vanligtvis cirka 20 minuter men kan ta upp till en timme.

Inte tillgängligt Du behöver Tictail Plus för att kunna aktivera HTTPS för dina egna domäner.
Primär domän Om du har kopplat flera domäner leds kunderna automatiskt till din primära domän.
SSL För länge sedan var SSL (Secure Sockets Layer) det säkerhetslager som användes i HTTPS. SSL är en föråldrad teknik som har ersatts av TLS.
Status Dina kopplade domäner kan ha något av följande statusvärden:

Ansluten – DNS-posten för domänen är korrekt konfigurerad och besökare på domänen leds till din Tictail-butik.

Inte ansluten – DNS-posten för domänen är inte korrekt konfigurerad eller inte konfigurerad alls . Klicka på länken Konfigurera om du vill få mer hjälp.
Underdomän En förlängning av domännamnet. Exempel: shop.myshop.com är en underdomän till myshop.com.
Tictail-domän Alla som öppnar en butik på Tictail får en standardinställd Tictail-domän (myshop.tictail.com). Genom att koppla en egen domän kan du använda din egen domän i stället (myshop.com).
TLS TLS (Transport Layer Security) är det säkerhetslager som används i HTTPS.

 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan